Wycena nieruchomości komercyjnych

 • lokale usługowe, obiekty handlowe
 • hotele, pensjonaty
 • centra logistyczne, zakłady produkcyjne, magazyny
 • stacje paliw
 • inne związane z działalnością komercyjną

Wycena gruntów inwestycyjnych

 • analizy chłonności działek
 • analizy lokalizacji

Wycena nieruchomości mieszkaniowych

 • lokale, domy mieszkalne
 • budynki wielorodzinne ukończone i w trakcie budowy

Wyceny innego typu

 • określanie wartości wynagrodzenia za ustanowienie prawa służebności przesyłu
 • określanie wartości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • wycena służebności gruntowych i osobistych
 • wycena budynków i budowli
 • wycena nieruchomosci zabytkowych
 • wycena nakładów na nieruchomości

Opracowania
specjalistyczne

 • ekspertyzy
 • analizy dotyczące nieruchomości
 • doradztwo prawne
 • wycena przedsiębiorstw
 • zarządzenie wartością

 

Koszt opracowania operatu szacunkowego ustalany jest indywidualnie z każdym Zleceniodawcą. Zależy on od typu, wielkości nieruchomości oraz od celu wyceny. Aby określić termin realizacji oraz koszty wyceny prześlij zapytanie.

Kliknij, aby odświeżyć