Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Problematyka prawna i procedura ustalania odszkodowania za przejmowanie i ograniczanie praw przysługujących do nieruchomości, w tym metodologia wyceny nieruchomości" zorganizowanego w dniu 22 maja 2015 r. przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu. 

  • Szkolenie-wywlaszczenie