Certyfikat nr 118/2015 potwierdzający uzyskanie dodatkowych kwalifikacji do wyceny na potrzeby banków.  Szkolenie zostało zorganizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Europejskiej Organizacji Rzeczoznawców TEGoVA oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Szkolenie zakończone egzaminem. 

  • Szkolenie-bankowe