Świadectwo nadania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju uprawnień do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Numer uprawnień 6235.

  • Nadanie-uprawnien