Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Metoda pozostałościowa w praktyce" zorganizowanego w dniu 30 listopada 2017 r. przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu. 

  • PozostaociowaSRM