Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Wycena stacji paliw" zorganizowanego w dniu 2 czerwca 2017 r. przez Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych. Szkolenie swoim zakresem obejmowało m.in. metody analizy potencjału handlowego stacji paliw, kalkulację wartości stacji paliw według polskich standardów i standardów RICS, analizę podobieństw i różnić pomiędzy wyceną nieruchomości stacji paliw a przedsiębiorstwa stacji paliw. 

  • Szkolenie-stacje