Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Określanie wartości szkód i wynagrodzeń w inwestycjach liniowych oraz opłaty adiacenckie" zorganizowanego w dniach 16 - 17 maja 2016 r. przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu. 

  • Szkolenie-suebno1