• Powoanie-biegy-kopia

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Wycena metodą pozostałościową" zorganizowanego w dniu 22 września 2016 r. przez Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych. Szkolenie swoim zakresem obejmowało m.in. szczegółową analizę budżetu deweloperskiego, zastosowanie podejścia dochodowego w metodzie pozostałościowej, analizę przypadków (symulację projektu). 

 • Szkolenie-metoda-pozostaosciowa

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Metoda zysków w wycenie nieruchomości" zorganizowanego w dniach 31.01 - 01.02.2019 r. przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu. 

 • Metoda-Zyskw-kopia

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Określanie wartości szkód i wynagrodzeń w inwestycjach liniowych oraz opłaty adiacenckie" zorganizowanego w dniach 16 - 17 maja 2016 r. przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu. 

 • Szkolenie-suebno1

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Metoda pozostałościowa w praktyce" zorganizowanego w dniu 30 listopada 2017 r. przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu. 

 • PozostaociowaSRM

Certyfikat Akademii Biznesu MDDP zaświadczający o ukończeniu szkolenia "Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością - szkolenie połączone z warsztatami" zorganizowanego w dniach 30 listopada - 1 grudnia 2015 r. w Warszawie. 

 • Szkolenie-wycena-przedsibiorstw

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Stopy zwrotu w wycenie nieruchomości" zorganizowanego w dniu 1 grudnia 2016 r. przez Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych. Szkolenie swoim zakresem obejmowało m.in. omówienie rodzajów stóp zwrotu, sposoby ich wyznaczania oraz zagadnienie ryzyka inwestycyjnego. 

 • Szkolenie-stopyZW

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Problematyka prawna i procedura ustalania odszkodowania za przejmowanie i ograniczanie praw przysługujących do nieruchomości, w tym metodologia wyceny nieruchomości" zorganizowanego w dniu 22 maja 2015 r. przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu. 

 • Szkolenie-wywlaszczenie

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Wycena stacji paliw" zorganizowanego w dniu 2 czerwca 2017 r. przez Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych. Szkolenie swoim zakresem obejmowało m.in. metody analizy potencjału handlowego stacji paliw, kalkulację wartości stacji paliw według polskich standardów i standardów RICS, analizę podobieństw i różnić pomiędzy wyceną nieruchomości stacji paliw a przedsiębiorstwa stacji paliw. 

 • Szkolenie-stacje

Certyfikat nr 118/2015 potwierdzający uzyskanie dodatkowych kwalifikacji do wyceny na potrzeby banków.  Szkolenie zostało zorganizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Europejskiej Organizacji Rzeczoznawców TEGoVA oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Szkolenie zakończone egzaminem. 

 • Szkolenie-bankowe

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Problematyka pomiarów powierzchni" zorganizowanego w dniu 6 kwietnia 2017 r. Szkolenie swoim zakresem obejmowało m.in. kwestę doboru odpowiednich norm pomiarów powierzchni do danego celu, umiejętności wypracowania większych zysków z najmu powierzchni i sprzedaży budynków, problematykę podatków od nieruchomości. 

 • Pomiary

Świadectwo nadania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju uprawnień do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Numer uprawnień 6235.

 • Nadanie-uprawnien

 

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym" zorganizowanego w dniach 24-25 marca 2017 r. przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu.

 • Dochodowe

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na temat "Określania wartości nakładów w ustawie o gospodarce nieruchomościami" zorganizowanego w dniu 16 lutego 2015 r. przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu.  

 • Szkolenie-naklady